Nên ăn quả óc chó vào thời gian nào trong ngày là tốt nhất ? Đây là câu hỏi mà các khách hàng khi lần đầu mua quả óc chó về hay hỏi nhất. Trong quá trình tư vấn quả óc chó, Hùng cũng tư vấn thời gian ăn quả óc chó rất kỹ, nhưng cũng có một