Quả óc chó Mỹ giá bao nhiêu? là câu hỏi Hùng nhận được nhiều nhất, thường xuyên nhất. Khi mua hàng, hỏi giá là điều bình thường. Bằng chứng là, Hùng nhận được 10 câu hỏi có liên quan đến quả óc chó thì phải đến 7, 8 câu là thắc mắc về giá cả. Đó