Trong quá trình tư vấn Quả óc chó, Hùng nhận rất nhiều câu hỏi của các phụ nữ mang thai. Trong đó, câu hỏi về “mang thai bao nhiêu tuần thì ăn quả óc chó “? “mang thai tháng thứ mấy thì ăn quả óc chó? ” và rất nhiều, rất nhiều câu như thế. Hôm nay, Hùng sẽ dành